Particulier

Voor particulieren vorm ik vaak de vraagbaak in het Nederlandse fiscale doolhof. Alhoewel de Belastingdienst er naar streeft 'het niet leuker maar wel makkelijker te maken',  blijkt in de praktijk dat particulieren professionele begeleiding toch op prijs stellen.  Ik kan de particulier onder meer bijstaan voor:

  • verzorging van uw aangifte Inkomstenbelasting
  • voorlopige aangiften IB
  • T-biljetten
  • successie-aangiften
  • F-biljet voor posthume aangiften
  • advies op budgettair- en fiscaal gebied

Ik hanteer een uur-tarief en voor eenvoudige aangiften een vaste prijs.